Friday, January 27, 2023

Ndërmjetësime

SMARTAX aktualisht ka një klientele te gjërë ne fusha te ndryshme; si Zyra Avokatie, Përmbarues Ligjor, Agjensi Doganore, zyra Noterjale, kompani Ndërtimi, Transporti, Shërbimesh të ndryshme etj, si dhe mardhënie mjaft të mira me instuticionet Bankare. Në këto kushte Smartax orfron zgjidhje te sigurta në bashkepunim me këto shoqëri dhe jo vetëm, duke garantuar zgjidhjen e çdo problemi apo nevoje.

EnglishItalyAlbania