Friday, January 27, 2023

Privatësia juaj

Në SMARTAX ne e kuptojmë rëndësinë e informacionit tuaj personal, dhe ne jemi të përkushtuar në mbajtjen private të informacionit tuaj.
Si klient i SMARTAX, dëshirojmë të sigurojmë besimin tuaj tek ne si kompani.
Të gjitha marrëdhëniet tona me informacionin privat janë në përputhje me Aktin e Privatësisë sipas Legjislacionit ne fuqi.
Ne do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të mbajtur konfidenciale çdo informacion që na jepni.
Ne kurrë nuk do të jemi të përfshirë në dhënien e informacionit tuaj personal askujt për ndonjë qëllim.
Ju na keni besuar me informacionin tuaj dhe është zgjedhja juaj ta ndani atë, jo e jona.
Nëse hasim ndonjë situatë që ne besojmë se do të ishte e dobishme për ju, ne do t’ju kontaktojmë, në mënyrë që të mund të merrni kontakt me atë organizatë, subjekt etj.

Informacion lidhur me taksat

Kur përgatitni ose paraqisni një deklaratë tatimore tek ne, informacioni që përmbahet në deklaratën tuaj tatimore do të trajtohet me shumë kujdes, besim dhe profesionalizëm.  

Palëve të treta

Faqja jonë lidhet me faqe të tjera në mënyrë që t’ju ofrojë të gjithë informacionin per taksat dhe shërbimet e tjera financiare që mund t’ju nevojiten. Ne kurrë nuk do të zbulojmë informacionin e identifikimit dhe të kontaktit pa miratimin tuaj, përveç siç kërkohet nga ligji. SMARTAX nuk është përgjegjës për politikat e privatësisë ose përmbajtjen e palëve të treta, por do të këmbëngulë që palët e treta të postojnë dhe të mbajnë politikat e tyre të privatësisë.

EnglishItalyAlbania